محمدمهدی صادقی

لیسانس ریاضی

استان گیلان، شهر منجیل

هنرستان شهدای گمنام منجیل رودبار

این صفحه 283 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- فنی

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی