خیلی وقته که نیومده

علیرضا سلیمانی حاجی کندی

لیسانس علوم تربیتی

استان قم، شهر جعفریه

دبستان شیخ طوسی جعفریه

این صفحه 600 بار بازدید شده

723

رتبه در کشور

31

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی