چند روزه که پیداش نیست!

آزیتا الوندی

لیسانس زیست شناسی

استان تهران، شهر تهران

دبیرستان معراج منطقه 14 تهران

این صفحه 794 بار بازدید شده

240

رتبه در کشور

35

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

زیست شناسی (1) دهم زیست شناسی (2) یازدهم زیست شناسی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 23 سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی