چند روزه که پیداش نیست!

آزیتا الوندی

لیسانس زیست شناسی

استان تهران، شهر تهران

دبیرستان فرهیختگان نو منطقه 6 تهران

این صفحه 1,911 بار بازدید شده

69

رتبه در کشور

8

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

زیست شناسی (1) دهم زیست شناسی (2) یازدهم زیست شناسی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 23 سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی