امروز اینجا بود!

اکبر رحیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

استان خراسان رضوی، شهر تربت جام

مدرسه خیبر رحمت آباد تربت جام

این صفحه 958 بار بازدید شده

142

رتبه در کشور

19

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

  تالیفات

  • کتاب اکو امتحان علوم تجربی هشتم

  • کاربرگ علوم پایه هشتم دوره اول متوسطه

  • پله پله تا امتحان نهایی علوم نهم

  • علوم تجربی پیکو پایه نهم دوره اول متوسطه.

  گواهینامه و افتخارات

  • مدارک ICDL

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی