آنلاین

اکبر رحیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

استان خراسان رضوی، شهر تربت جام

مدرسه شهید بهشتی تربت جام

این صفحه 2,499 بار بازدید شده

96

رتبه در کشور

6

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

علوم تجربی هفتم علوم تجربی هشتم علوم تجربی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  تالیفات

  • کتاب اکو امتحان علوم تجربی هشتم

  • کاربرگ علوم پایه هشتم دوره اول متوسطه

  • پله پله تا امتحان نهایی علوم نهم

  • سوالات ریزطبقه‌بندی با روند آموزشی هوشمند: علوم تجربی پایه نهم

  گواهینامه و افتخارات

  • مدارک دوره های آموزشی مهارت های ICDL

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی