امروز اینجا بود!

اکبر رحیمی

فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی

استان خراسان رضوی، شهر تربت جام

مدرسه خیبر رحمت آباد تربت جام

این صفحه 246 بار بازدید شده

290

رتبه در کشور

24

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

  تالیفات

  • اکو امتحان علوم تجربی هشتم [کتاب]

  • کاربرگ علوم پایه هشتم دوره اول متوسطه

  • پله پله تا امتحان نهایی علوم نهم

  • علوم تجربی پیکو پایه نهم دوره اول متوسطه.

  گواهینامه و افتخارات

  • مدارک ICDL

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی