جلال الدین گنج خانلو

مقطع: دوره دوم متوسطه- نظری
استان: زنجان
شهر: سجاس
ناحیه آموزشی: سجاسرود
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: زیست شناسی
مدرسه محل کار: شهید چمران سجاس شبانه روزی
تلفن: 09123424771
ایمیل: jalaladdin30@gmail.com

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

در یک مسیر و حالت (رفت و برگشت) دو دو جهت

26 آذر

آستیگماتیسم یعنی انحنای قرنیه چشم صاف نباشه و باعث میشه تصویری درست از چیزی که نگاه می کنیم، تشکیل نشه…

26 آذر

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی