خیلی وقته که نیومده

شیرین شاهانی

لیسانس مهندسی الکترونیک

استان تهران، شهر تهران

مدرسه آسیه منطقه 4 تهران

این صفحه 3,009 بار بازدید شده

110

رتبه در کشور

21

رتبه در استان

4

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی هفتم ریاضی هشتم ریاضی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  تالیفات

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی