چند روزه که پیداش نیست!

محمد شهبازی

فوق لیسانس دبیری زبان و ادبیات فارسی

استان اردبیل، شهر اردبیل

دبیرستان طالقانی نیر

این صفحه 596 بار بازدید شده

473

رتبه در کشور

18

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری زبان و ادبیات فارسی تخصصی کنکور سراسری علوم و فنون ادبی (1) دهم علوم و فنون ادبی (2) یازدهم فارسی (3) دوازدهم علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • سابقه تدریس 7 سال تمام

  • مقطع تدریس: متوسطه دور اول (یک سال) دور دوم (6 سال)

  • تدریس کتابهای علوم و فنون . نگارش. ادبیات. عربی اول و دوم انسانی

  تالیفات

  • باستانگرایی (آرکائیسم) در شعر شاملو. نشر محقق اردبیلی. 1396

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی