چند روزه که پیداش نیست!

یعقوب مقدم

دکتری زیست جانوری

استان تهران، شهر تهران

دبیرستان امام علی (ع) 1 منطقه 18 تهران

این صفحه 116 بار بازدید شده

773

رتبه در کشور

155

رتبه در استان

8

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی