ازش بی خبریم!

سمیه معماریان

فوق لیسانس زیست شناسی- ژنتیک

استان آذربایجان شرقی، شهر صوفیان/چله خانه

دبیرستان پژوهندگان صوفیان

این صفحه 862 بار بازدید شده

198

رتبه در کشور

19

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه
لیسانس زیست شناسی عمومی
فوق لیسانس ژنتیک مولکولی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی