امروز اینجا بود!

پوریا اصغرپور

لیسانس تجربی

استان البرز، شهر نظرآباد

دبیرستان شمس تبربزی نظرآباد

این صفحه 587 بار بازدید شده

پوریا علی اصغرپور

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی