خیلی وقته که نیومده

ابوالفضل صدر

فوق لیسانس عربی

استان مازندران، شهر آمل

دبیرستان ابوعلی سینا آمل

این صفحه 297 بار بازدید شده

232

رتبه در کشور

11

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه
کارشناسی ارشد رشته عربی را در دانشگاه تربیت معلم تهران خواندم . به مدت سه سال در دبیرستان های تهران من جمله اندیشه مشغول تدریس بودم. در حال حاضر دبیر عربی دبیرستان ابوعلی سینا، جهش، فاطمیه، پژوهندگان برتر، دین و دانش، و نخبگان در شهرستان آمل می باشم.سابقه همکاری با آموزشگاه قلمچی را به مدت8 سال دارم و بیش از 10 سال است که به عنوان مشاور تخصصی رشته انسانی نیز فعالیت می کنم

درس هایی که تدریس می کنم:

زبان عربی تخصصی کنکور سراسری عربی (1) دهم عربی (1) دهم عربی (2) انسانی یازدهم عربی (2) یازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  گواهینامه و افتخارات

  • صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

  • مدرک زبان ام سی اچ ای

  • نامه پذیرش مقاله علمی پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

  • نامه پذیرش مقاله علمی پژوهشی در دانشگاه تهران

  • نامه انتشارات نشریه زیتون با سمت سردبیر و مدیر مسئول

  • نامه پذیرش مقاله در همایش منطقه ای

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی