چند روزه که پیداش نیست!

محمد ایزدی

فوق لیسانس هندسه و توپولوژی

استان اصفهان، شهر کاشان

دبیرستان دکتر حسابی کاشان

این صفحه 258 بار بازدید شده

243

رتبه در کشور

40

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی