امروز اینجا بود!

محمد ایزدی

فوق لیسانس هندسه و توپولوژی

استان اصفهان، شهر کاشان

دبیرستان دکتر حسابی کاشان

این صفحه 99 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی