چند روزه که پیداش نیست!

محمد ایزدی

فوق لیسانس هندسه و توپولوژی

استان اصفهان، شهر کاشان

دبیرستان دکتر حسابی کاشان

این صفحه 529 بار بازدید شده

96

رتبه در کشور

11

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی