محسن سلطانی


این صفحه 2,230 بار بازدید شده

مقطع: دوره دوم متوسطه- فنی
استان: البرز
شهر: اشتهارد
ناحیه آموزشی: اشتهارد
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: جغرافیا
مدرسه محل کار: فنی پیامبر اعظم
تلفن: 09123625157
ایمیل: soltani.fani@gmail.com

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

با توجه به عدد اتمی ، به عبارت دیگر با توجه به تعداد پروتون های درون هسته

3 اردیبهشت

حرف «فاء» در کلمه «ولیتلطّف» حرف وسط قرآن‌است. این کلمه در سوره کهف وسط قرآن است.

3 اردیبهشت

جامد به گاز تصعید یا فرازش گاز به جامد تبرید یا چگالش

3 اردیبهشت

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی

آخرین دانش آموزان این مدرسه/دبیر