نرگس حاجی محمد نژاد


این صفحه 991 بار بازدید شده

مقطع: دبستان
استان: تهران
شهر: تهران
ناحیه آموزشی: منطقه 2 تهران
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: حقوق
مدرسه محل کار: سوده
تلفن:
ایمیل:

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

عددی فرد است. ساده ترین مثال 5 تا 1 را با هم جمع کنیم 5 می شود.

30 اردیبهشت

نام این مثلث« عروس» است و تناسب اعداد آن مثلث زیبایی را می سازد . در ساخت بسیاری از بناهای تاریخی مانند…

30 اردیبهشت

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی

آخرین دانش آموزان این مدرسه/دبیر