چند روزه که پیداش نیست!

عباس آقابزرگی

فوق لیسانس شیمی

استان فارس، شهر شیراز

دبیرستان توحید ناحیه 2 شیراز

این صفحه 2,025 بار بازدید شده

56

رتبه در کشور

4

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه
دبیر شیمی
18 سال سابقۀ تدریس
( فوق لیسانس شیمی فیزیک )

درس هایی که تدریس می کنم:

شیمی (1) دهم شیمی (2) یازدهم شیمی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 18 سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی