ازش بی خبریم!

فرامرز میرشکار

همکاران گاما

این صفحه 1,484 بار بازدید شده

498

رتبه در کشور

90

رتبه در استان

21

رتبه در ناحیه
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
کارشناس ارشد علوم قرآن مجید
دبیر آموزش و پرورش
مدیرمرکزتولید ایده های توسعه تجارت کشور
مشاور کانون نمانام های ایران
سایر سوابق:
رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی
رئیس اداره صنعت معدن وتجارت
رئیس کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی
دبیر شورای فرهنگ عمومی
دبیر انجمن کتابخانه های عمومی
عضو هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان
بازرس ویژه مجلس شورای اسلامی در انتخابات شوراها
موسس بیش از ۴۰ کتابخانه و مرکز فرهنگی
دبیرآموزش و پرورش
و...

درس هایی که تدریس می کنم:

پیام های آسمان هفتم عربی هفتم قرآن هفتم پیام‌های آسمان هشتم عربی هشتم قرآن هشتم پیام‌های آسمان نهم عربی نهم قرآن نهم عربی (1) دهم عربی (1) دهم عربی (1) دهم عربی (2) یازدهم عربی (2) انسانی یازدهم عربی (2) یازدهم عربی (3) دوازدهم عربی (3) انسانی دوازدهم عربی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • آموزش و پرورش ناحیه 3

  تالیفات

  • حدیث دیگران

  • نیت و پیآمدها

  • بوی سیب

  گواهینامه و افتخارات

  • بیش از 70 تقدیرنامه کشوری و استانی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی