فرامرز میرشکار

مقطع: دوره اول متوسطه
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
ناحیه آموزشی: ناحیه 3 اصفهان
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: علوم قرآن وحدیث+مدیریت آموزشی
مدرسه محل کار: شهید عبدالهی
تلفن: 09132390576
ایمیل: isfahansalam1392@gmail.com

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

اگر با ولع ،گناهی انجام دادم بر من ببخش که بد کردم شرایطم مانند یک تشنه در فصل تابستان و در دل یک بیابان…

27 آذر

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی