خیلی وقته که نیومده

حسین تربت

لیسانس علوم تجربی

استان هرمزگان، شهر بندر عباس

مدرسه اسد پور ناحیه 2 بندرعباس

این صفحه 221 بار بازدید شده

626

رتبه در کشور

36

رتبه در استان

7

رتبه در ناحیه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

 • ناظر جشنواره نوجوان خوارزمی

 • حفظ نیم جز در طرح ملی نور

 • حضور در جلسات تیمز و پرلز

 • دوره ضمن خدمت مبانی اصول سند تحول بنیادین

 • تقدیر از مدیر دفتر اول آموزش متوسطه اول

 • کسب رتبه اول خوارزمی استان هرمزگان توسط دانش آموزانم

 • دوره ضمن خدمت محتوای الکترونیکی

 • داوره کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی محور علوم آزمایشگاهی

 • کسب رتبه سوم استانی جشنواره محتوای الکترونیکی

 • کسب رتبه سوم پایگاه کیفیت بخشی علوم تجربی

 • طراح سوال آزمون هماهنگ منطقه ای

 • سرگروه درس علوم تجربی استان هرمزگان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی