امروز اینجا بود!

حسین کارگر

لیسانس مطالعات اجتماعی

استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان

مدرسه فرهنگیان 1 ناحیه 2 زاهدان

این صفحه 1,990 بار بازدید شده

416

رتبه در کشور

16

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

مطالعات اجتماعی نهم

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی