امروز اینجا بود!

آیسان ناصری

لیسانس فناوری و اطلاعات

استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز

دبستان آفاق ناحیه 4 تبریز

این صفحه 401 بار بازدید شده

489

رتبه در کشور

46

رتبه در استان

8

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی هفتم ریاضی هشتم ریاضی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی