چند روزه که پیداش نیست!

عمران گل محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره

استان لرستان، شهر الیگودرز

دبستان شاهد الیگودرز

این صفحه 246 بار بازدید شده

367

رتبه در کشور

11

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

  تالیفات

  • ارائه پوستری مقاله جایگاه آزادی در تربیت از دیدگاه شهید مطهری

  گواهینامه و افتخارات

  • گواهینامه سطح دو قرآن (روان خوانی)

  • تقدیرنامه مدیر کل آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی