امروز اینجا بود!

سید رحیم میرحاجی

فوق لیسانس ادبیات فارسی

استان گلستان، شهر گرگان

دبیرستان دکتر حسابی گرگان

این صفحه 658 بار بازدید شده

189

رتبه در کشور

4

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • تدریس در مدارس دولتی،غیر انتفاعی،نمونه دولتی،شاهد

  گواهینامه و افتخارات

  • نفر برتر تدریس الکترونیک در سطح شهرستا و استان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی