امروز اینجا بود!

سید رحیم میرحاجی

فوق لیسانس ادبیات فارسی

استان گلستان، شهر گرگان

دبیرستان دکتر حسابی گرگان

این صفحه 599 بار بازدید شده

  سوابق کاری

  • تدریس در مدارس دولتی،غیر انتفاعی،نمونه دولتی،شاهد

  گواهینامه و افتخارات

  • نفر برتر تدریس الکترونیک در سطح شهرستا و استان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی