سید رحیم میرحاجی


این صفحه 476 بار بازدید شده

مقطع: دوره دوم متوسطه- نظری
استان: گلستان
شهر: گرگان
ناحیه آموزشی: گرگان
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: ادبیات فارسی
مدرسه محل کار: دکتر حسابی
تلفن: 09120979765
ایمیل: twsh.mirhaji@gmail.com

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

شما هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده اید!

همین حالا شروع کنید.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی