امروز اینجا بود!

سید رحیم میرحاجی

فوق لیسانس ادبیات فارسی

استان گلستان، شهر گرگان

دبیرستان ایرانشهر گرگان

این صفحه 1,346 بار بازدید شده

32

رتبه در کشور

1

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی (1) دهم نگارش (1) دهم علوم و فنون ادبی (1) دهم فارسی (2) یازدهم نگارش (2) یازدهم علوم و فنون ادبی (2) یازدهم فارسی (3) دوازدهم نگارش (3) دوازدهم علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • تدریس در مدارس دولتی،غیر انتفاعی،نمونه دولتی،شاهد

  گواهینامه و افتخارات

  • نفر برتر تدریس الکترونیک در سطح شهرستان و استان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی