امروز اینجا بود!

فاطمه نجفی

لیسانس آموزش ابتدایی

استان البرز، شهر کرج

دبستان والفجر 1 ناحیه 4 کرج

این صفحه 1,098 بار بازدید شده

335

رتبه در کشور

10

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی چهارم ریاضی ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 4 سال تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی