چند روزه که پیداش نیست!

سجاد رئیسی

لیسانس علوم تربیتی

استان خوزستان، شهر اهواز

دبستان شهید میاحی 2 باوی

این صفحه 1,993 بار بازدید شده

419

رتبه در کشور

25

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش ششم ریاضی ششم علوم تجربی ششم مطالعات اجتماعی ششم هدیه های آسمانی ششم کار و فناوری ششم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 3 سال

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی