امروز اینجا بود!

ابوالفضل شاهزیدی

دانشجوی کارشناسی آموزش الهیات

استان خوزستان، شهر شوشتر

این صفحه 960 بار بازدید شده

555

رتبه در کشور

36

رتبه در استان

4

رتبه در ناحیه

  گواهینامه و افتخارات

  • رتبۀ اول جشنواره قرآن رشتۀ تفسیر در استان خوزستان سال96

  • رتبۀ اول جشنواره قرآن رشتۀ تفسیر در استان خوزستان سال97

  • رتبۀ دوم جشنواره قرآن رشتۀ تفسیر در استان خوزستان سال98

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی