چند روزه که پیداش نیست!

حمیدرضا عسگری

لیسانس دبیری فیزیک

استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه

دبیرستان حافظ سیلوانا

این صفحه 1,680 بار بازدید شده

458

رتبه در کشور

21

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه
فارغ التحصیل دبیرستان تیزهوشان
فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان
رشته ی دبیری فیزیک
دانشجوی ارشد فیزیک حالت جامد
دانشگاه سراسری اورمیه
دبیر رسمی آموزش و پرورش
داور جشنواره ی آزمایشگاهی نوجوان خوارزمی متوسطه ی اول
داور جشنواره ی آزمایشگاهی نوجوان خوارزمی متوسطه ی دوم
مدرس مدارس خاص و نمونه شهر ارومیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فیزیک کنکور سراسری علوم تجربی هفتم علوم تجربی هشتم علوم تجربی نهم فیزیک (1) دهم فیزیک (2) یازدهم فیزیک (3) تجربی دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی