امروز اینجا بود!

حمیدرضا عسگری

فوق لیسانس فیزیک حالت جامد

استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه

دبیرستان حافظ سیلوانا

این صفحه 501 بار بازدید شده

فارغ التحصیل دبیرستان تیزهوشان
فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان
رشته ی دبیری فیزیک
دانشجوی ارشد فیزیک حالت جامد
دانشگاه سراسری اورمیه
دبیر رسمی آموزش و پرورش
داور جشنواره ی آزمایشگاهی نوجوان خوارزمی متوسطه ی اول
داور جشنواره ی آزمایشگاهی نوجوان خوارزمی متوسطه ی دوم
مدرس مدارس خاص و نمونه شهر ارومیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فیزیک کنکور سراسری فیزیک (1) دهم فیزیک (2) یازدهم فیزیک (3) تجربی دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی