چند روزه که پیداش نیست!

ابوالفضل علی آبادی

لیسانس زبان انگلیسی

استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند

مدرسه فاطمه صغری رخشانی بیرجند

این صفحه 700 بار بازدید شده

287

رتبه در کشور

10

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

انگلیسی هفتم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی