امروز اینجا بود!

غلامرضا خمرانی

فوق لیسانس جغرافیا

استان سیستان و بلوچستان، شهر زابل

مدرسه شهید بهشتی زابل

این صفحه 1,792 بار بازدید شده

29

رتبه در کشور

3

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

مطالعات اجتماعی هفتم عربی هفتم مطالعات اجتماعی هشتم عربی هشتم مطالعات اجتماعی نهم عربی نهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • ۲۸

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی