ازش بی خبریم!

مهدی اسماعیل زاده

فوق لیسانس زیست شناسی

استان مازندران، شهر بابل

دبیرستان الغدیر بابل

این صفحه 1,795 بار بازدید شده

170

رتبه در کشور

8

رتبه در استان

3

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی (2) یازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی