آنلاین

علی ملاولی

فوق لیسانس فیزیک حالت جامد

استان تهران، شهر تهران

مدرسه فرهنگ منطقه 7 تهران

این صفحه 372 بار بازدید شده

20

رتبه در کشور

3

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فیزیک (1) دهم فیزیک (2) یازدهم فیزیک (2) یازدهم فیزیک (3) ریاضی دوازدهم ریاضی (3) دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 21 سال سابقه تدریس در همه مقاطع تحصیلی

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی