{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حسیب نژاد احمدی

امروز اینجا بود!

حسیب نژاد احمدی

لیسانس مکانیک

استان کرمان، شهر رودبار

هنرستان فنی علی ابن ابیطالب (ع) رودبار

این صفحه 1,673 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- فنی

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی