گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حسیب نژاد احمدی

چند روزه که پیداش نیست!

حسیب نژاد احمدی

لیسانس مکانیک

استان کرمان، شهر رودبار

هنرستان فنی علی ابن ابیطالب (ع) رودبار

این صفحه 1,824 بار بازدید شده

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- فنی

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی