مرتضی افشاری


این صفحه 699 بار بازدید شده

مقطع: دبستان
استان: فارس
شهر: شیراز
ناحیه آموزشی:
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی:
مدرسه محل کار:
تلفن:
ایمیل:

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

متر مکعب  =  1 متر`xx` 1 متر`xx` 1 متر  لیتر (دسی متر مکعب)  =  10 سانتی…

1 خرداد

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی