امروز اینجا بود!

نعمت اله زارعی

دانشجوی کارشناسی ارشد دبیری علوم اجتماعی

استان فارس، شهر شیراز

دبیرستان شهید اسکندری ارسنجان

این صفحه 254 بار بازدید شده

درس هایی که تدریس می کنم:

اقتصاد دهم

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی