امروز اینجا بود!

نعمت اله زارعی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

استان فارس، شهر ارسنجان

دبیرستان شهید اسکندری ارسنجان

این صفحه 695 بار بازدید شده

433

رتبه در کشور

28

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه
تدریس دروس جامعه شناسی _اقتصاد _مطالعات اجتماعی

درس هایی که تدریس می کنم:

اقتصاد دهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی