چند روزه که پیداش نیست!

فاطمه شیخیانی

لیسانس تکنولوژی آموزشی

استان بوشهر، شهر کاکی

دبستان شهید ناصر حاجیانی 1 کاکی

این صفحه 1,735 بار بازدید شده

367

رتبه در کشور

7

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه
معلم کلاس پنجم و ششم

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی