امروز اینجا بود!

علی محمدزاده

لیسانس علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

استان اردبیل، شهر پارس آباد

دبستان بوعلی پارس آباد

این صفحه 583 بار بازدید شده

343

رتبه در کشور

15

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش اول ریاضی اول ریاضی دوم ریاضی سوم ریاضی چهارم ریاضی پنجم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • دارای 5 سال سابقه در آموزش و پرورش

  • دارای 2 سال سابقه تدریس در پایه اول ابتدایی

  • سرگروه درسی پایه اول ابتدایی منطقه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی