خیلی وقته پیش

محمدباقر فروغی

فوق لیسانس برق قدرت

استان مازندران، شهر بهشهر

دبستان شهید جنابزاده بهشهر

این صفحه 339 بار بازدید شده

644

رتبه در کشور

43

رتبه در استان

7

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی