چند روزه که پیداش نیست!

بهروز شهریاری پور

لیسانس ادبیات عرب

استان کرمان، شهر فاریاب

دبیرستان حضرت آیت الله خامنه ای فاریاب

این صفحه 556 بار بازدید شده

494

رتبه در کشور

20

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

عربی هفتم عربی هشتم عربی نهم عربی (1) دهم عربی (2) انسانی یازدهم عربی (3) انسانی دوازدهم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • 4سال تدریس در آموزش و پرورش

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی