امروز اینجا بود!

سهراب شکرانه ننه کران

لیسانس دبیری آموزش ابتدایی

استان اردبیل، شهر اردبیل

دبستان افسر صادقی 1 ناحیه 1 اردبیل

این صفحه 18,992 بار بازدید شده

فارغ التحصیل دیپلم 4 ساله ی دانشسرای تربیت معلم در رشته ی آموزش ابتدایی ،فارغ التحصیل کاردانی ناپیوسته ی 2 ساله ی تربیت معلم در رشته ی آموزش ابتدایی ،فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته ی 2 ساله ی تربیت معلم در رشته ی دبیری آموزش ابتدایی و...
دارای سوابق تدریس درکلاس های پیش دبستانی و کلیه ی پایه ها ی دوره ی اول ودوم ابتدایی در شیفت مغایر و آموزگار ثابت پایه چهارم ابتدایی در شیفت اصلی و 29 سال سابقه ی خدمت و ...

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی