خیلی وقته پیش

المپیاد کامپیوتر (مرحله اول)

همکاران گاما

این صفحه 366 بار بازدید شده

767

رتبه در کشور

149

رتبه در استان

17

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی