خیلی وقته که نیومده

المپیاد شیمی (مرحله دوم)

همکاران گاما

این صفحه 176 بار بازدید شده

536

رتبه در کشور

120

رتبه در استان

19

رتبه در ناحیه
در این پروفایل آزمون های مرحله دوم المپیادهای شیمی ایران به همراه پاسخ تشریحی آنها قرار داده شده است.

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی