خیلی وقته که نیومده

المپیاد شیمی (مرحله دوم)

همکاران گاما

این صفحه 216 بار بازدید شده

694

رتبه در کشور

141

رتبه در استان

23

رتبه در ناحیه
در این پروفایل آزمون های مرحله دوم المپیادهای شیمی ایران به همراه پاسخ تشریحی آنها قرار داده شده است.

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی