خیلی وقته که نیومده

المپیاد شیمی (مرحله اول)

همکاران گاما

این صفحه 300 بار بازدید شده

475

رتبه در کشور

144

رتبه در استان

41

رتبه در ناحیه
در این پروفایل آزمون های مرحله اول المپیادهای شیمی ایران را به همراه پاسخ تشریحی آنها قرار داده ایم.

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی