خیلی وقته پیش

المپیاد شیمی (مرحله اول)

همکاران گاما

این صفحه 464 بار بازدید شده

809

رتبه در کشور

187

رتبه در استان

52

رتبه در ناحیه
در این پروفایل آزمون های مرحله اول المپیادهای شیمی ایران را به همراه پاسخ تشریحی آنها قرار داده ایم.

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره دوم متوسطه- نظری

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی