ازش بی خبریم!

حسن ضابط

لیسانس ادبیات انگلیسی

استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند

دبستان شهید علیرضا رحیمی بیرجند

این صفحه 34 بار بازدید شده

853

رتبه در کشور

29

رتبه در استان

9

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی