چند روزه که پیداش نیست!

سیدمصطفی موسوی

فوق لیسانس الهیات و مهندس عمران

استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه

مدرسه بوعلی ناحیه 1 کرمانشاه

این صفحه 103 بار بازدید شده

558

رتبه در کشور

14

رتبه در استان

6

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

عربی هفتم ریاضی هشتم عربی هشتم ریاضی (1) دهم هندسه (1) دهم ریاضی و آمار (1) دهم حسابان (1) یازدهم ریاضی (2) یازدهم ریاضی و آمار (2) یازدهم هندسه (2) یازدهم آمار و احتمال یازدهم ریاضی و آمار (3) دوازدهم ریاضی (3) دوازدهم حسابان (2) دوازدهم

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • تدریس در هنرستان فنی و حرفه ای شهدای انقلاب

  • تدریس در دبیرستانهای متوسطه دوم غیردولتی

  • همکاری بعنوان معلم راهنما در گروه مشاوره دبیرستان

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی