امروز اینجا بود!

محمد مهدی

استان قم، شهر

دبیرستان آزادگان ناحیه 2 قم

این صفحه 15 بار بازدید شده

933

رتبه در کشور

56

رتبه در استان

9

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی اول

هنوز هیچ محتوایی برای این دبیر ثبت نشده است.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی