ازش بی خبریم!

رضا افخمی اردکانی

لیسانس علوم تربیتی

استان یزد، شهر اردکان

دبستان فردوسی اردکان

این صفحه 86 بار بازدید شده

405

رتبه در کشور

18

رتبه در استان

2

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

فارسی و نگارش پنجم ریاضی پنجم علوم تجربی پنجم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • سال سابقه تدریس

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی