خیلی وقته که نیومده

محمد مهدیزاده

لیسانس علوم تربیتی

استان آذربایجان شرقی، شهر

دبستان علی اشرف تسوج تسوج

این صفحه 24 بار بازدید شده

523

رتبه در کشور

51

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دبستان

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی