خیلی وقته که نیومده

محسن مختاری

دکتری علوم تجربی

استان کرمان، شهر

مدرسه شهید مهدوی ناحیه 2 کرمان

این صفحه 32 بار بازدید شده

773

رتبه در کشور

41

رتبه در استان

5

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

علوم تجربی هشتم پیام‌های آسمان هشتم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  سوابق تدریس و تجربیات کاری

  • علوم پزشکی تهران

هنوز هیچ محتوایی برای این دبیر ثبت نشده است.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی