خیلی وقته که نیومده

ابوالقاسم کریمی

استان اصفهان، شهر

دبیرستان دهخدا داران فریدن

این صفحه 20 بار بازدید شده

779

رتبه در کشور

184

رتبه در استان

1

رتبه در ناحیه

هنوز هیچ محتوایی برای این دبیر ثبت نشده است.

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی