امروز اینجا بود!

محمدجواد صابری

دکتری ریاضی

استان اصفهان، شهر

مدرسه سادات ناحیه 5 اصفهان

این صفحه 44 بار بازدید شده

757

رتبه در کشور

170

رتبه در استان

13

رتبه در ناحیه

درس هایی که تدریس می کنم:

ریاضی هشتم انگلیسی هشتم

ساعت هایی که آمادگی کلاس خصوصی دارم:

ساعت / روز 10 - 8 12 - 10 14 - 12 16 - 14 18 - 16 20 - 18 22 - 20 24 - 22
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه

  تالیفات

  • کتاب ریاضیات مهندسی با جوانان

  گواهینامه و افتخارات

  • رتبه 2 کنکور سال 83

محتواهای ثبت شده معلم در مقطع دوره اول متوسطه

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی